Min Tolkning av “Kritiken av den Politiska Ekonomin” av Karl Marx

Karl MarxInnan du börjar läsa vill jag bara understryka att jag inte jämnför mig med Karl Marx. Jag gör endast min egen tolkning av ett av hans många citat, i det här fallet från hans verk Till Kritiken av den Politiska Ekonomin. Nu går det bra att läsa. Continue reading Min Tolkning av “Kritiken av den Politiska Ekonomin” av Karl Marx