Min Tolkning av “Kritiken av den Politiska Ekonomin” av Karl Marx

Karl MarxInnan du börjar läsa vill jag bara understryka att jag inte jämnför mig med Karl Marx. Jag gör endast min egen tolkning av ett av hans många citat, i det här fallet från hans verk Till Kritiken av den Politiska Ekonomin. Nu går det bra att läsa. Continue reading Min Tolkning av “Kritiken av den Politiska Ekonomin” av Karl Marx

The Power Of (Political) Unions

There’s been allot of different ways to rule a country over the past centuries. If we focus on the past, we notice that theres been allot of different monarchies and aristocracies that had their own way of power. But what about the rest of the people? Don’t they have anything to say for themselves? Continue reading The Power Of (Political) Unions