A Thoughtful Friend – kallamigfia.wordpress.com

Skamlös Publicitet

Bästa titeln ever, uppmärksammande karaktärsdrag, samt skamlös publicitet.. ;)
(http://kallamigfia.wordpress.com/2012/07/29/nagot-for-dig-kanske-filip/)