Min Tolkning av “Kritiken av den Politiska Ekonomin” av Karl Marx

Karl MarxInnan du börjar läsa vill jag bara understryka att jag inte jämnför mig med Karl Marx. Jag gör endast min egen tolkning av ett av hans många citat, i det här fallet från hans verk Till Kritiken av den Politiska Ekonomin. Nu går det bra att läsa.

Det materiella livets produktionsätt är bestämmande för den sociala, politiska och andliga livsprocessen över huvud tagetKarl Marx

Jag uppfattar det här citatet av Karl Marx som att vi styrs av det materiella, inte av våran egen vilja eller det egna medvetandet. Det är det materiella livets produktionssätt som är bestämmande för den sociala, politiska och andliga livsprocessen. Tydliggörande, ”samhällets” produktionsätt. Vid en stark och kraftigt stigande ekonomisk utveckling mår samhället bra, det finns inget att klaga på när man har allt man behöver, och lite till. När produktionen går ner upplever samhället raka motsatsen, och det finns risk för revolution. De som redan är på toppen i det borgerliga samhället har allt serverat till sig, och inget att lida över. Det skapar en tydlig klyfta mellan de sociala klasserna, men andra ord: De rika och de fattiga.

Karl Heinrich Marx, född 1818 i Tyskland, var känd som en författare och filosof. Han är grundaren till sociologin och marxismen. De tankar och idéer som han publicerade under sin tid, hade en stark influens på arbetarrörelsen. Att den ultimata upplysningen ett samhälle kan uppnå, är det vi kallar för socialism och kommunism i egen ordning. Kapitalismen är en vägspärr som man måste komma över för att samhället ska fortsätta växa.

Be Sociable, Share!

    Published by

    admin

    Lovable, friendly and crazy 25-year-old-boy.